ÖSYM-YÜKSEKÖĞRETİM - Kütüphaneler-Arşivler 
Milli Kütüphane
Milli Kütüphane web sayfasında Kütüphane ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir.Son duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca Katalop tarama, Kitap ayırtma, Makale ve bibliyografyalar gibi sayfalara ulaşabilirsiniz.

Ulusal Toplu Katalog (Tokat Projesi)
Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) sistemi beta sürümü bazı kütüphanelerin katılımıyle açılmıştır.Katalog sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Milli Kütüphane Karagöz - Hacivat Kukla Oyunu Koleksiyonu
Milli Kütüphane Karagöz - Hacivat Kukla Oyunu Koleksiyonu web sayfasında Karagöz ve Hacivat Kukla Ortaoyunu Hakkında bilgilere, Karagöz ve Hacivat Kukla Ortaoyunundan Görüntülere,Karagöz ve Hacivat Kukla Ortaoyunundan Tiplemelere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası
1995ten günümüze kadar Milli Kütüphanede taranan süreli yayınlardaki 150.000den fazla makalenin künyelerinde tarama yapabilir ve istediğiniz makalelerin suretlerini talep edebilirsiniz.

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası
1923 - 1999 yılları arasında Türkiyede yayınlanmış 4,398 süreli yayında yer alan 560.000 den fazla makaleye buradan bulaşabilirsiniz.

Nazım Hikmet Ran Biliyografyası
Dünyada ve Türkiyede, Nazım Hikmetin yazdığı ve hakkında yazılan tüm eserlerin bilgileri burada mevcuttur. Ayrıca şiirlerini, hayatı,... gibi bir çok konuda kaynak mevcuttur.

Mevlana Bibliyografyası
Mevlananın hayatı ve eserleri hakkında bilgi bu program içerisinde mevcuttur.

Milli Kütüphane Tablo Koleksiyonu
Milli Kütüphane Başkanlığında, çoğunluğu ressamının bağışı olmak üzere yağlı boya, sulu boya, karakalem ve karışık boya tekniğiyle yapılmış toplam 494 adet tablo arşivlenmiştir. Bu tabloların karakalem, sulu boya ve karışık tekniklerle yapılmış olanının tamamı Ressam Hoca Ali Rızaya aittir. Özellikle kara kalem ve sulu boya çalışmaları değişik boyutlardaki yapraklar üzerinde olup, 24 albüm içerisinde toplanmıştır.

Türk Dil Kurumu - TDK
Türk Dil Kurumu - TDK web sayfasında Atatürk ve TDK, Başkanlarımız, Sözlükler, Yazım Kılavuzu, Yayınlar, TDK Kütüphanesi, TDK Arşivi, Güneş Dil teorisi Raporu, Türkçe Gönüllüleri, Çalışma Grupları ve Yazı Kurulları, Dünden Bugüne Türkçe, Konferans Merkezi, Afişler, Çalışmalarımız, Yazılımlar, Uluslararası Türk Dili Kurultayı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Büyük Türkçe Sözlüğü
Türkçenin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük, yazı dilimizin söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor terimlerini, yer adlarımızı, kişi adlarımızı, bölge ağızlarımızdaki ve kaynaklarımızdaki sözcükleri, deyimleri içermektedir.

Kişi Adları Sözlüğü
Kişi Adları Sözlüğü erkek ve kız adlarının çeşitli kaynaklardan taranmasıyla hazırlanmış bir sözlüktür.Sözlükte 3612 kız, 7230 erkek olmak üzere toplam 10842 kişi adı bulunmaktadır.

Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü
Türkçenin bütün söz varlığını bir veri tabanına aktarma çalışmasının bir parçası olan TDK BİLİM VE SANAT TERİMLERİ ANA SÖZLÜĞÜ, Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bu yana yayımladığı terim sözlükleri ile yakın dönemde kurulan çeşitli terim çalışma gruplarında hazırlanan terim sözlüklerinden oluşmaktadır.

Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türk Dil Kurumunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahmet Yesevi Üniversitesinin iş birliği ile gerçekleştirdiği Türk Lehçeleri Sözlüğü yazılımı Türk lehçeleri arasında karşılıklar kılavuzu olarak hazırlanmıştır. 1991 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü adlı eserin veri tabanına aktarılmasından oluşan bu çalışmada Türkiye Türkçesi ile birlikte Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur lehçelerinin söz varlığından seçilmiş sözler bulunmaktadır.

Terimler Sözlüğü
Terimler Sözlüğüne buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanede Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır. Şu anda kütüphanedeki yayınlar Genel Ağ (İnternet) üzerinden taranabilmektedir.

Türk Tarih Kurumu - TTK
Türk Tarih Kurumu - TTK web sayfasında Kurum ile ilgili Tarihçe, Başkanlarımız, TTK Üyeleri, Birimlerimiz, Yayın Kataloğu, Dergiler, Kütüphane, Arşiv, Projeler, Ermeni Araştırmaları, Bilimsel Toplantılar, Desteklenen Arkeolojik Kazılar, Kazı Sonuç Raporları, Ödüller, Temel Bilgiler, Antlaşmalar, Belgeseller, Online Kitap Satış, Kütüphane Katalog Taraması, Tarih Çevirme Kılavuzu gibi bölümlere ulaşabilirsiniz.

Miladi Hicri ve Rumi Tarih Çevirme
Miladi, Hicri ve Rumi takvimler arasında tarih çevirmek amacıyla geliştirilmiştir. Çevirme işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle çevrilmesini istediğiniz takvim türünü seçmelisiniz. Bu aşamadan sonra üç farklı düzeyde tarih çevirisi yapılabilmektedir. İlk olarak gün girilmemiş ve ay seçilmemiş ise sadece girilen yıl, ikinci olarak gün girilmemiş, ancak ay seçilmiş ve yıl girilmişse seçilen ay, son olarak da gün, ay ve yıl girilmişse girilen tarihin tamamı diğer takvimlerdeki karşılıklarına dönüştürülebilmektir. Sonuçlar yukarıdaki tabloda yansıtılacaktır.

Devlet Arşivleri
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Web sayfasında Teşkilat Bilgileri,Araştırma Hizmetleri, Kurumsal Hizmetler, Linkler ve Arşivler, Sergiler, Yayınlar kısımlarından Müdürlük hakkında bilgi ve belegeler ulaşabilirsiniz.

Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası
Devlet Arşivleri Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası web sayfası Kitap, rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makalele ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir.

Ulusal Akademik Ağ Bilgi Merkezi - ULAKBİM
ULAKBİM, akademik kurumlara ve bunların kullanıcılarına başta bilgisayar ağları olmak üzere, bilgi teknolojisi desteği ile ulusal bilgi ve belge erişim hizmetleri sunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından kurulmuş bir teknoloji kolaylık enstitüsüdür.

YÖK Tez Tarama Merkezi
Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 124 sayılı kanun hükmünde kararname ile tanımlanmış olup, 26 Aralık 1984 tarihinde hizmete açılmıştır.Merkezde verilmekte olan hizmetlerin bir kısmı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan 16.5.1996 tarihli protokol gereği Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine (ULAKBİM) devredilmiştir.

Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu
Kataloğu kullanarak; ULAKBİM, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Başkent Üniversitelerinin süreli yayın/dergi koleksiyonlarını tarayabilirsiniz. Lisans anlaşmaları gereği, elektronik dergilere yanlızca TÜBİTAK üzerinden erişilmektedir.

Türkiye Süreli Yayınlar Listesi
Türkiye Süreli Yayınlar Listesi web sayfasında, tüm illerde yayımlanan gazete ve dergilerin listesini bulabilir, Ayrıca İl il yapabileceğiniz sorgulamada, tüm yerel gazete ve dergilerin adresi, telefonu, sahibi, ilçesi, periyodu, niteliği ve kuruluş tarihi gibi bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü web sayfasında Müdürlük ile ilgili son duyurlara ve haberlere bakabilir, Genel Müdürlük hakkında genel bilgilere, Mevzuat bilgilerine, İstatiktik bilgilerine, Yayın Faaliyetleri ve Yayınlarına ulaşabilirsiniz.

Konuşan Kitaplık (Sesli Kitap)
Konuşan Kitaplık (Sesli Kitap) web sayfasından ALES Hazırlık, Biyografi, Çocuk Kitapları, Dini Kitaplar, Eğitim ve Ders Kitapları, İnceleme, KPDS Hazırlık, KPSS Hazırlık, OKS Hazırlık, ÖSS Hazırlık, Psikoloji - Sosyoloj, Roman - Hikaye, Söylev, Şiir Kitapları, Uzman Öğretmenlik konu başlıkları altından istediğiniz kitabı sesli olarak dinleyebilirsiniz. Konuşan Kitaplık Konuşan Kitaplık Haberler Spor Yiyecekler Yaşam Sanat Eğitim Lütfen en az bir kategori belirleyiniz. VE VEYA

Kültür Bakanlığı E-Kitap Arşivi
Kültür Bakanlığı E-Kitap Arşivi web sayfasında Arkeoloji, Edebiyat, Felsefe, Halk Bilimi\Halk Kültürü, Kültür, Kültürel Miras, Sanat ve Tarih konu başlıkları altından istediğiniz kitaba bakabilirsiniz.

T.E.D.A (Çeviri Destek Projesi)
Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile ilgili Eserlerin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesidir.Web sayfasında Teda Hakkında genel bilgilere, Yazarlara, duyurulara ulaşabilir, yayımlanan eserlere bakabilirsiniz.

Kütüphaneler
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Kütüphane Sorgulama sayfasında, Tüm Türkiyenin il ve ilçelerinde genel müdürlüğe bağlı olarak çalışan kütüphaneleri arayabilirsiniz.

Türk Kütüphaneciler Derneği
Türk Kütüphaneciler Derneği web sayfasında Dernekle ilgili bilgi ve belegelere bakabilir, Etkinlik ve duyurlara ulaşabilirsiniz.

Üniversite Kütüphaneleri
Üniversitelerde bulunan Kütüphanelerin web sayfalarına buradan ulaşabilirsiniz.

İslam Araştırmaları Merkezi
İslam Araştırmaları Merkezi web sayfasında Merkez ile ilgili haberlere ve duyurulara bakabilir, Merkez hakkınd agenel bilgilere ulaşabilirsiniz.Ayrıca Web sayfasından İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesine, Elektronik Kaynaklara ve İlâhiyat Fakültelerinde Devam Etmekte Olan Tezlere bakabilirsiniz.

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi
Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi web sayfasında kütüphane ve müze hakkında bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

TRT Kütüphanesi ve Arşivi
TRT Kütüphanesi ve Arşivi web sayfasında kütüphane ve arşiv hakkında bilgilere ulaşabilir. Sorgulama yapatırabilirsiniz.

TBMM Kütüphanesi
TBMM Kütüphanesi web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.Siteden ayrıca TBMM tutanaklarına bakabilirsiniz.


06 Ekim 2022 Perşembe 08:17
oyun komedi sohbet siteleri